TERMITA DETEKZIO ETA KUDEAKETA PLANA IRUNGO SANTIAGO, URANZU ETA ERMITA KALEAN