rehabite

Guk

Espazioak biziberritzeko aholkularitza lanetan adituak gara. Enpresa independientea, oso gaitua obra berrian zein eraikinen birgaitzean; horien kontrolean eta kudeaketan.

Aurretiko baliabideen azterketa eta kudeaketa egokiek ahalbidetzen dute eskuhartze harrakastatsua. Sormena, diseinua, aholkularitza eta kudeaketa, gure soluzioetarako..

Tekniko irisgarriak eta independienteak.

Gure helburua da gizarteari honakoa helaraztea: bagarela, lehenik eta behin, pertsonak, eta, ondoren, teknikariak. Hurbiltasuna eta komunikazioa oinarri hartuta, gure lana hobetu daitekeela, eta gizartearen iritziak ajola duela, beti.

Konfiantza eta konpromezua oinarrizkoak dira, prozesuak eta jarduketak eraginkorrak izan daitezen,

Kostuen kontrola. Laguntzen kudeaketa.

Edozein birgaitze-lanari edo obra berriri ekin aurretik, komeni da: batetik, lekua eta eraikinaren egoera aztertzea, eta, bestetik, kontuan izatea egon litezkeen aukerak (dirulaguntzak, laguntzak eta lehentasunak).

Xedea ez da pila bat aukera proposatzea; honakoa baizik: jakitea egiten ari garela, benetan, egin behar diren obrak bai eta onura gehien eragingo dutenak.

Kreatibitatea eta diseinua.

Eskalatik eta proiektuaren jatorritik haratago, gure lehentasunetako bat da diseinu bereziak izan litzaketen espazioak sortzea.

Diseinuak guztion eskura egon behar du. Lan guztiek paregabeak izan behar dute.

Espazioak biziberritzen.

Zerbitzuak

 • Birgaitzean eta eraikuntzan, osoko aholkularitza
 • Hiri-birsortze eta –berritze azterketak
 • Jabeen komunitateei, aholkularitza teknikoa eta integrala
 • Birgaitzerako dirulaguntzen justifikazioa eta horien tramitazioa
 • EIT (Eraikinen Ikuskatze Teknikoa)
 • Hormigoizko zein egurrezko egituren azterketa-txostenak
 • Egurraren osasun-egoeraren gaineko txostenak
 • Adituaren txostenak
 • Ziurtagiri energetikoak
 • Eraikinen birgaitze energetikoak
 • Birgaitze-proiektu osoak edo zati batekoak
 • Irisgarritasun hobekuntzak – Igogailuak jartzeko proiektuak
 • Eraikinen Proiektua eta Obra Zuzendaritza
 • Jarduera-proiektuak
 • Interiorismo-proiektuak

Rehabite-Vitamina3-EUSK

1R
Rehabilitación / Birgaitzea

2R
Regeneración urbana / Hiri-birsorkuntza

3R
Renovación urbana / Hiri-berritzea

Avenida de Salis 13, bajo, Irun 20304